Główna
Katowicki Holding Węglowy S.A. – grupa kapitałowa skupiająca kopalnie węgla kamiennego: Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach