Główna
Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach